آموزش بهداشت دهان و دندان

با توجه به اینکه براکتهای ارتودنسی بر روی دندانهای شما نصب گردیده است لذا گیر غذایی به مراتب بیشتر از دندان افراد بدون وسایل ارتودنسی است. به همین منظور مدت زمان مسواک زدن اشخاص با درمان ارتودنسی ثابت به مراتب بیشتر می باشد. مدت زمان 10 دقیقه جهت درمان یک فک و 15 دقیقه جهت درمان دو فک مناسب است.

 

مسواک زدن

نکات مهم در مورد نصب سیمها و سایر اتصالات ارتودنسی ثابت

مسواک زدن را با سطح بیرونی دندانها شروع می کنیم. اول مسواک را بصورتی در دست میگیریم که برسهای مسواک زاویه 90 درجه نسبت به سطح دندانها داشته باشد و با حرکت رفت و برگشتی و چرخشی سطح بیرونی دندانها را مسواک میزنیم. سپس مسواک را با زاویه 45 درجه نسبت به سطح دندانها گرفته و اول بالای وسائل وسپس زیر وسائل ارتودنسی را با حرکت رفت و برگشتی تمیز می کنیم.

سطوح جونده دندانها را با حرکت چرخشی و رفت و برگشتی مسواک تمیز می نماییم و برای تمیز نمودن سطوح داخلی دندانهای خلفی مسواک را با زاویه 45 درجه گرفته و با حرکت چرخشی دندانها را تمیز می کنیم. سطوح داخلی دندانهای قدامی را با حرکت رفت و برگشتی مسواک که به صورت عمودی گرفته شده تمیز می نماییم.

Floss With Braces pic12

 

نخ دندان

مسواک به تنهایی سطوح بین دندانی را تمیز نمی کند، لذا استفاده از نخ دندان بصورت روزانه الزامی است. با توجه به اینکه سیمهای ارتودنسی اجازه استفاده مناسب از نخ دندان را نمیدهند، هنگام استفاده از نخ دندان حتما آن را باید از زیر سیمهای ارتودنسی عبور داد. جهت عبور نخ دندان از زیر سیمها به دو روش می توان عمل نمود. استفاده از نخ دندان مخصوص SUPER FLOSS شرکت ORAL B و یا استفاده از نخ دندان معمولی به همراه وسیله کمک کننده عبور از زیر سیم شرکت GUM BUTTLER .

پس از عبور دادن نخ دندان از زیر سیمهای ارتودنسی، به آرامی نخ دندان را با حرکت بالا و پایین به سطوح دندانی کشیده و تا زیر لثه میبریم به صورتی که هیج نیرویی به سیم ارتودنسی وارد نشود. سپس با گرفتن یک طرف نخ دندان آن را از زیر سیم خارج نموده و این عمل را برای بقیه دندانها تکرار می کنیم.

Superfloss_2Floss-Threader-300x261