بیماری‌ها و درمان‌ها

در این قسمت توضیحات مختصری در مورد مشکلات و ناهنجاریهای دندانی فکی موجود و روشهای احتمالی درمان خدمتتان ارائه می گردد.

Class I- Ideal

Class I- Ideal

روابط دندانی فکی ایده آل می باشد و دندانها بطور کاملا منظم پهلوی هم قرار گرفته اند.

Class II

Class II

Class II

 

 

 

 

در این گروه بیمارانی قرار دارند که فک بالای آنها جلوتر از فک پایین قرار گرفته است. این حالت ممکن است بخاطر جلو بودن فک بالا، عقب بودن فک پایین و یا هر دو به وجود آید. جلو بودن فک بالا اغلب توسط درمانهای ارتودنسی قابل درمان است. عقب بودن فک پایین معمولا درسنین پایین توسط درمانهای ارتودنسی که به رشد فک پایین کمک می نماید و در سنین بالاتر همراه با جراحی فک قابل درمان است.

 

Class III

Class III Class III

 

 

 

 

هرگاه فک پایین بیماری جلوتر از فک بالای او باشد، بیمار در این گروه قرار می گیرد. مشکل این بیماران اغلب ارثی می باشد. در سنین پایین( 7 تا 11 سالگی ) امکان درمان آن توسط ارتودنسی و در سنین بالاتر توسط درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک امکان پذیر است.

 

Posterior Crossbite

Posterior Crossbite Posterior Crossbite

 

 

 

 

اختلافات عرضی فکین باعث بوجود آمدن این مشکل می گردد. این مشکلات در سنین کودکی توسط ارتودنسی به تنهائی و در بزرگسالان اغلب توسط ارتودنسی همراه با جراحی قابل درمان می باشد.

 

Openbite

Openbite این حالت زمانی بوجود می آید که دندانهای قدامی بالا و پایین به یکدیگر نمی رسند. این مشکلات توسط قرار گرفتن انگشتان،زبان و یا جسمی دیگر بین دندانها و یا بخاطر رشد عمودی فک بالا همراه با تنفس دهانی بوجود می آید. جلوگیری از گذاشتن انگشتان بین دندانها در سنین پایین همچنین تنفس از راه بینی کمک شایانی در جلو گیری از این مشکلات می نماید. در سنین بالاتر امکان درمان این مشکلات توسط درمانهای ارتودنسی به تنهائی و یا همراه با جراحی امکان پذیر است.

 

Crowding

Crowding نا منظم بودن دندانها زمانی بوجود می آید که شاهد کمبود فضای فکی باشیم. این نامنظمیها بخاطر عدم تناسب اندازه دندانها و فک می باشد که توسط درمانهای ارتودنسی قابل درمان است.

 

 

 

 

Spacing

Spacing هرگاه اندازه دندانها کوچکتر از اندازه فک باشد، فضاهای خالی بین دندانها مشاهده می گردد که بستن این فضاهای خالی توسط درمانهای ارتودنسی امکان پذیراست.

 

 

 

Missing Teeth

Missing Teeth Missing Teeth
این حالت زمانی که دندان دائمی تشکیل نگردد و یا در فک وجود نداشته باشد، بوجود می آید. این مشکلات اغلب توسط درمانهای ارتودنسی و پروتز قابل درمان می باشند.

 

Impacted Teeth

به دندانهائی گفته می شود که به تنهائی قادر به رویش نمی باشند. این دندانها توسط درمان ارتودنسی همراه با جراحی جهت نصب وسیله ارتودنسی به آنها و هدایتشان به مکان مناسب توسط نیروهای ارتودنسی، قابل درمان می باشند. قابل توجه، امکان و یا عدم امکان هدایت این دندانها به مکان مناسب آنها در فک دندانی تا زمان اعمال نیروی ارتودنسی( پس از جراحی این دندانها ) قابل پیش بینی نیست.

Impacted Teeth