نحوۀ عمل وسایل ثابت ارتودنسی

وسائل ارتودنسی نیروهائی به دندانها وارد می نمایند که این نیروها باعث به حرکت در آمدن دندانها می شوند. در هر جلسه درمان، مقدار و جهت این نیروها برای جابجایی دندانها در جهت مناسب تنظیم می گردد.

 

وسائل ثابت ارتودنسی از قسمتهای مختلفی تشکیل گردیده اند که این قسمتها عبارتند از:

براکت ها (Brackets) : وسائلی می باشند که بطور ثابت بر روی دندانها نصب می گردند.

سیمهای ارتودنسی (Archwire) : این سیمها بر روی براکتها متصل شده و باعث واردشدن نیرو به دندانها و هدایت آنها به مکان مناسب می گردند. سیمهای ارتودنسی چندین بار طی درمان ارتودنسی تعویض می شوند.

اورینگ (O ring) : وسائل الاستیکی هستند که باعث تثبیت سیمهای ارتودنسی در براکتها می شوند. جهت ایجاد تنوع بیشتر این اورینگها در رنگهای مختلفی وجود دارند، که بنا به خواست بیمار امکان استفاده از رنگهای مختلف آن ( ازجمله زرد، قرمز، صورتی، آبی …) در طول درمان وجود دارد.

الاستیک ها (Elastics) : کشهای الاستیکی می باشند که معمولا در مراحل پایانی درمان مورد استفاده قرار می گیرند. الاستیکها باعث تنظیم روابط دندانی بین فک بالا و پایین می شوند و باید طبق دستور داده شده استفاده گردند.